1 / 3 : Black Mountain 14.08.2011: BLACKMOUNTAIN20110814 170602

up next
  BLACKMOUNTAIN20110814 170602

View from the Black Mountain to Lake Burley Griffin.

BLACKMOUNTAIN20110814-170704
View from the Black Mountain to Lake Burley Griffin. - 2011 Aug 14 17:06:02
Created with BBGallery